Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych osobowych jest dla LEM-BUD Sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy Cię poinformować, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
LEM-BUD Sp. z o.o.,

ul. Okólna 128
87-100 Toruń

Tel./Fax: +48 56 654 88 23
e-mail: biuro@lem-bud.pl

NIP: 956-218-82-55
REGON: 340256526


2. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza kontaktowego.


3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez LEM-BUD Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to niezbędne w celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są zapisy prawne zawarte w prawie polskim i europejskim. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania. Wymagamy o podanie przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie:

  • imię i nazwisko, 
  • adres e-mail, 
  • telefon

Pamiętaj, że możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez LEM-BUD Sp. z o.o. Twoich danych osobowych – w takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.

Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

  • żądania dostępu do danych,
  • ich sprostowania,
  • żądania usunięcia,
  • ograniczenia czynności przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów do tego uprawnionym na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.


7. Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przewidujemy przekazania Twoich danych do Państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych.


8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane przez LEM-BUD Sp. z o.o. nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi (w przypadku formularza kontaktowego), a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci.


9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, co znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.


10. Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne i informatyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Pliki cookies

Administrator korzysta z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych należących do Lem-bud (profilowanie w celach marketingowych). Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika stron internetowych należących do Lem-bud lub urządzeniu mobilnym tego użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronach Lem-bud oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika danej strony internetowej. Użytkownik stron internetowych należących do Lem-bud może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

13. Usługa Google Analytics

Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, użytkownik stron internetowych należących do Lem-bud może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.