FAQ

najczęściej zadawane pytania

Procedura zakupu

Jak zarezerwować mieszkanie?
Rezerwacji można dokonać kontaktując się z naszym Działem Sprzedaży. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj https://lem-bud.pl/kontakt.php. Rezerwacja jest zakładana bezpłatnie na podstawie prośby na okres tygodnia.
Jak kupić mieszkanie?
Po upływie siedmiodniowej bezpłatnej rezerwacji skontaktuj się z Działem Sprzedaży i potwierdź swój wybór. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zakupu przygotujemy dla Ciebie podsumowanie ustaleń i przekażemy zestaw dokumentów inwestycyjnych wraz z harmonogramem płatności. Następnie ustalimy termin podpisania umowy deweloperskiej w Kancelarii Notarialnej.
Co to jest umowa deweloperska?
W umowie deweloperskiej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę. Z kolei nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny. Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego i stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości roszczenia nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności.
W jakiej formie zawierana jest umowa deweloperska?
Umowa deweloperska zgodnie z obowiązującym prawem ma formę aktu notarialnego.
Czy ponoszę koszty w związku z zawarciem umowy deweloperskiej?
Umowa deweloperska wiąże się z obowiązkiem opłacenia kosztów notarialnych. Zgodnie z ustawą deweloperską koszty są dzielone po połowie pomiędzy deweloperem a kupującym.
Jakie dokumenty są mi potrzebne do podpisania umowy z deweloperem?
Potrzebujesz jedynie dowodu osobistego. O wszystkie formalności i załączniki do umowy zadba Dział Sprzedaży. Twoim zadaniem jest jedynie to, by umowę wcześniej dokładnie przeczytać.
Co się stanie w wypadku jak podpiszę umowę a nie dostanę kredytu?
W umowie deweloperskiej umieszczamy zapis pozwalający odstąpić od umowy w przypadku uzyskania odmownej decyzji z banku, wówczas Nabywca ma prawo odstąpić do umowy w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy deweloperskiej.
Czym jest rachunek powierniczy?
To specjalny rachunek, który służy do wszelkich rozliczeń między nabywcą mieszkania, a deweloperem. Nabywcy dokonują wpłat na konto techniczne wskazane w umowie deweloperskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Środki z rachunku powierniczego przeznaczone są na budowę inwestycji. Dla naszych inwestycji prowadzony jest otwarty rachunek powierniczy, co oznacza, że przed wypłatą zgromadzonych środków, bank dokonuje kontroli zakończenia budowy każdego etapu. Jeśli kontrola przebiegnie pomyślnie, deweloper otrzymuje środki odpowiadające postępowi robót budowlanych.
Co to prospekt informacyjny?
To obligatoryjny załącznik do umowy deweloperskiej zawierający podstawowe informacje na temat dewelopera i inwestycji. W prospekcie znajdziesz m.in. numer księgi wieczystej, termin przeniesienia własności, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, formę finansowania inwestycji, przeznaczenie sąsiednich gruntów, liczbę kondygnacji budynku, technologie wykonania, czy standard wykończenia.
Czy mogę uzyskać pomoc w ubieganiu się o kredyt?
Oczywiście, współpracujemy ze sprawdzonymi i doświadczonymi partnerami.

INFORMACJA O DEWELOPERZE

Czy jest możliwość sprawdzenia kondycji finansowej firmy?
Jesteśmy transparentni – każdy z naszych Klientów ma możliwość wglądu w sprawozdanie finansowe firmy.
Czy inwestycje prowadzone są zgodnie z ustawą deweloperską?
Tak.
Jaki jest status prawny gruntu, na którym powstają inwestycje dewelopera?
Nasze inwestycje posiadają różne statusy prawne. Część z nich oparta jest na własności gruntu, inne oddane są w ramach użytkowania wieczystego. Zgodnie z nowymi przepisami inwestycje budowane na użytkowaniu wieczystym będą oddane z własnością gruntu.
Czy mogę wejść do mieszkania na etapie budowy?
W miarę możliwości i przy zachowaniu środków ostrożności na etapie realizacji inwestycji klienci mają możliwość obejrzenia mieszkania. Wizyta odbywa po wcześniejszym umówieniu terminu z Działem Sprzedaży, tylko i wyłącznie w obecności pracownika Działu Sprzedaży.
Czy cena zawiera udział w gruncie?
Tak.

ORGANIZACJA INWESTYCJI

Czy zakupione przeze mnie mieszkanie objęte jest rękojmią?
Tak.
Czy cena zakupu może ulec zmianie?
Cena zakupu określona w umowie deweloperskiej może ulec zmianie, gdy zmieni się stawka podatku VAT. We wszystkich innych okolicznościach np. wzroście cen materiałów budowlanych czy płac podwykonawców, różnicę pokrywa deweloper.
Czy w każdym budynku znajduje się winda?
Tak.
Czy widny zjeżdżają do poziomu garażu?
Tak.
W halach garażowych mogą parkować samochody z instalacją gazową?
Tak, hale garażowe są wyposażone w odpowiednią instalację umożliwiającą parkowanie samochodom z instalacją LPG.
Czy można dokonywać zmian w projekcie?
W początkowej fazie budowy Klienci mogą dokonywać zmian aranżacyjnych w projekcie, które nie naruszają konstrukcji budynku.
Czy inwestycje będą stanowiły wspólnotę mieszkaniową?
Tak.
Kto po wybudowaniu zarządza budynkiem?
Od momentu przekazania pierwszego lokalu przez dwa lata inwestycją zarządza LEM-BUD, tak aby pomóc nowym Mieszkańcom w organizacji. Wśród mieszkańców wybierany jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Mieszkańcy mogą nie skorzystać z naszych usług i powierzyć zarządzenie budynkiem wybranemu przez Wspólnotę podmiotowi.
Jakie są koszty utrzymania mieszkania?
Wysokość czynszu w inwestycji zależy od kosztów utrzymania urządzeń znajdujących się w częściach wspólnych budynku (m. in. wind, wentylacji garaży, oświetlenia klatek schodowych, zastosowania hydroforów itp.) oraz utrzymania inwestycji w należytym standardzie (min. sprzątanie, odśnieżanie, pielęgnacja zieleni). Pozostałymi składnikami czynszu są zaliczki pobierane na poczet zużycia wody oraz centralnego ogrzewania.
Czy jest możliwość łączenia lokali?
Dla Klientów poszukujących większych powierzchni istnieje możliwość połączenia ze sobą dwóch sąsiadujących mieszkań po uzyskaniu zgody od Projektanta odpowiedzialnego za konstrukcję budynku.
Jakie są podejścia do kuchenek w mieszkaniu gaz/prąd?
W naszych inwestycjach nie doprowadzamy instalacji gazowej do mieszkań. W mieszkaniach projektujemy, tzn. „siłę” - instalację dostosowaną do płyty indukcyjnej.
Jak przebiega odbiór mieszkania?
Odbiór Twojego mieszkania to najważniejsza część zakupu. Następuje po zakończeniu budowy, gdy deweloper otrzyma pozwolenie na użytkowanie. Gdy mieszkanie będzie gotowe, skontaktujemy się z Tobą. W ustalonym terminie spotykamy się w na terenie inwestycji. Po obejrzeniu mieszkania i sprawdzeniu zgodności z informacjami w projektach zostaje sporządzony protokół odbioru, w którym będziesz mógł umieścić swoje ewentualne uwagi. Odbiór zakończy się przekazaniem kluczy. Od tego momentu możesz się cieszyć swoim własnym mieszkaniem!
Kiedy stanę się właścicielem mieszkania?
Po odbiorze ostatnim krokiem jest przeniesienie własności na rzecz Kupujących. Aby stać się właścicielem mieszkania w świetle prawa, niezbędne jest podpisanie umowy sprzedaży. Dokument spisuje się w formie aktu notarialnego. Ostateczny termin uwzględniony jest w umowie deweloperskiej i w prospekcie informacyjnym. Koszty z zawarciem tej umowy ponoszą Nabywcy. Skontaktujemy się z Tobą w sprawie ustalenia terminu spotkania.
Czy balkon, ogródek są dodatkowo płatne?
Nie.
Biuro:
+48 535 320 522
Sprzedaż mieszkań:
+48 535-320-522
mieszkania@lem-bud.pl